Fönsterrenoveringen:
Frågestund/informationskväll för boende i portarna 7 till 13.

Arbeten med fönster ska nu påbörjas i portarna 7 – 13. Som en del i flera informationsinsatser vill vi tillsammans med föreningen bjuda in till en frågestund angående de arbeten som kommer att utföras.

Datum: Tisdagen den 13/10 2015
Tid: 18.30 – 19.30
Plats: Föreningslokalen Bäckaskiftsvägen 21 (gaveln).

Vi bjuder på kaffe och ni får möjlighet att träffa oss på Fog & Fönsterservice AB samt ansvariga för projektet och kan ställa alla frågor som ni eventuellt funderar över.

Välkomna!

Fog & Fönsterservice AB

ArbetsledarePatrik Nyström 
0707-61 32 09
patrik.nystrom@fogen.se

PlatschefMagnus Johansson
0707-61 32 81
magnus.johansson@fogen.se