VIKTIGT – kom ihåg att ge möjlighet till Stamspolning vecka 11

Måndagen den 13 mars startar stamspolningen och den kommer att pågå hela vecka 11. En mer exakt tidsplan, med dag för respektive trapphus kommer att aviseras i början av mars.
Varje boende behöver se till att avloppen är tillgängliga. Köksskåpen behöver plockas ur och detsamma gäller för de som har badrumsskåp/kommod under tvättstället. Det kommer att stå mer beskrivet om detta i aviseringen som delas ut inför arbetet.
Lybecks som utför stamspolningen kommer att ha tillgång till en tubnyckel.

Det är av yttersta vikt att tillträde lämnas till samtliga lägenheter och lokaler under spolningen.