Enkät

Alla boende fick under gårdagen en enkät att fylla i. Det är angeläget att alla bidrar till svar på enkätens frågor då det berör vad som framöver ska ha prioritet i styrelsearbetet.

Ifylld blankett kan antingen skickas/lämnas till ordf Ingmar Åkesson, Bäckaskiftsvägen 17, eller läggas i föreningslokalens brevlåda (gaveln till port 21) .  Svaren vill vi ha senast 12 feb.
Här kan du ladda ner enkäten som PDF.