Rapport från styrelsemöte 17 jan

På senaste styrelsemötet  tog vi beslut om:

* I lokalförädlingsprojektet under 25;an är vi snart framme att underteckna formella avtal. Renoveringsarbetet är planerat att gå igång under februari.

* I lokalförädlingsprojektet port 7-17 inleder vi nu arbetet för att ha underlag för beslut till kommande stämma.

* Dela ut en enkät till alla boende där vi vill att ni tycker till om vad som ska ha prioritet framöver

* Samt två underhållsåtgärder som vår tekniska förvaltare tagit fram och som kommer att påverka oss. Vi låter Johan beskriva lite vad detta innebär:

Reningsanläggning till undercentralen

Styrelsen har beslutat om att komplettera radiatorsystemet med en reningsanläggning. Reningsanläggningen arbetar med elektromagnetteknik som tillsammans med ett filter renar radiatorsystemet, helt utan kemikalier.Med tekniken renas ledningar, ventiler och radiatorer från partiklar, vilket bland annat ger en bättre värmeöverföring, reducering av syrehalten i systemet och kraftigt minskar risken för rost. Genom en bättre värmeöverföring och en reducerad syrehalt reduceras uppvärmningskostnaderna tillräckligt mycket för att återbetalningstiden endast omfattar ett par till tre år.Vid installationen kommer varmvattnet att behöva vara avstängt under några timmar. Detta aviserar installatören om i god tid. Efter installation kommer vi att få utbildning och information kring utrustningen och hur den ska skötas. Om någon är intresserad av att få del av hur en sådan anläggning fungerar går det bra att anmäla intresse.

Avloppsspolning

Det har passerat många år sedan vi med säkerhet kunnat säga att avloppsledningarna inte är fettbelamrade. Eftersom det med jämna mellanrum uppkommit mer eller mindre lokala stopp i avloppsstammarna, har styrelsen beslutat att låta utföra en stamspolning av alla lägenheter, lokaler och tvättstugor. Under stamspolningen spolas avloppsledningarna medströms med hetvatten under relativt högt tryck, vilket rengör ledningarna från fett- och tvålrester och annat som spolas ned.

Stamspolningen sker från kök, badrum (tvättställ, dusch/badkar och WC) samt från ev. extra WC i lägenheten, och resultatet blir rena stammar med glatta insidor som låter vattnet rinna undan snabbare. Samtidigt minskas risken för stamstopp, vilka ofta ger mycket obehagliga följder för de drabbade, och stora kostnader för föreningen. Arbetet innebär att tillträde krävs till alla lägenheter. Avisering kommer att ske i god tid.