Tomträtt och budget

Föreningen äger inte marken som vår fastighet står på utan vi hyr den av Stockholm stad genom s k tomträtt. Vårt tomträttsavtal, som är 10-årigt, går fr o m 2021-01-01 in i en ny period vilket innebär kraftigt höjda avgifter. Idag har vi en årlig avgift på 367 tkr. Nya avtalet ger oss en successiv höjning av avgiften under 5 års tid till en årskostnad på 822 tkr. Höjningen motsvarar 12% av våra debiterade avgifter.

På veckans styrelsemöte togs beslut om 2020 års budget. Budgeten, med 1,1 Mkr i underhållskostnader, slutar på ett redovisat resultat på minus 765 tkr. Men om vi räknar bort avskrivningarna så har vi ett positivt likviditetsresultat på 740 tkr. Vår ekonomiska förvaltare föreslår oförändrade avgifter för bostadsrätterna för 2020 vilket också blev styrelsens beslut.