månadsarkiv: maj 2017

Inbrottsförsök

För kännedom: Det har under senaste dagarna förekommit inbrottsförsök i några förråd i källarlokalerna. Lyckligtvis utan framgång då det gäller tillhörigheter men dock orsakat skador på dörrar. Därför uppmanar vi er alla boende att vara uppmärksamma och söka kontakt med de personer som rör sig inom våra fastigheter för att veta vilka personerna är. Ser ni något ”skumt” så kontakta någon av oss i styrelsen.

Tack alla som deltog på föreningsstämman 2017-05-16!

Årets stämma lockade 28 röstberättigade medlemmar varav en person med fullmakt samt tre boende utan rösträtt. Johan Eklund från Spetsudden ledde mötet med Anna Sofi Dahlberg som sekreterare. Årsredovisning och revisionsberättelse presenterades och styrelsen fick ansvarsfrihet för året som varit.

Två nya suppleanter valdes in i styrelsen, Doris Duvborg och Titti Akbarnezhad. Som ordinarie ledamöter valdes Ingmar Åkesson, Jennifer Solberg, Anna Sofi Dahlberg, Birgitta Skagerfäldt och Ann-Marie Zetterman. På efterföljande konstituerande styrelsemöte fick Ingmar förnyat förtroende som ordförande.

Som valberedningen valdes Lisen Brorsson och Alexander Borvin, båda omval.

Styrelsen fick förtroendet att fullfölja arbetet med att omvandla förråds- och lokalytorna i portarna 9-17 till bostadsrätter. Stämman beslutade även att godkänna att boende i markplan för portarna 27 och 29 får anlägga uteplatser enligt vissa restriktioner men då bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.

I samband med stämmans avslutande avtackades Per Österlund och Jani Nordenspets med blommor för sina insatser i styrelsen.

Årsstämma tisdag 16 maj

Du, som bostadsrättsinnehavare i Brf Skogskarlen, kommer väl ihåg att det är årsstämma på tisdag den 16 maj. Kaffe och Mingel från kl 18:30. Stämman börjar kl 19:00.

Vi ses i vår föreningslokal !

Om du inte själv är registrerad ägare men ska representera ägare måste du ha en underskriven fullmakt med dig. Blankett för detta finns i utdelade handlingar

VÄLKOMMEN!

 

 

Nu behöver inte nyckeln pipa längre !

Vi har en längre tid, i olika omfattningar, haft problem med pipande nycklar. Bergs lås har nu fixat så att alla våra cylindrar till våra lås på ytterdörrar nu är utbytta så att dess kontrollfunktion är bortkopplad. Fr o m nu fungerar nyckeln endast rent mekaniskt, precis på samma sätt som det gjort till förråd och tvättstugor.

Har du en pipande nyckel: Plocka bort batteriet så slipper du pipet. Nyckeln fungerar ändå.

Detta var en interimslösning vi tagit i styrelsen genom samarbete med Bergs lås, i avvaktan på en modernare lösning för våra inpasseringar.