månadsarkiv: maj 2019

Bokningssystem för tvättstugorna

I informationsbladet som förhoppningsvis delas ut i slutet av veckan skriver vi om vad som gäller kring bokning av tvättstuga. Fram till 1 juni så är det gamla systemet, dvs med notering på uppsatta lappar vid tvättstugorna framför stugorna i port 15/17 och för 23/25 de gamla rutinerna, som gäller

Inpassering via Tagg – ny chans att hämta ut tagg

Nu har taggarna till vår nya inpasseringslösning kommit. Har du missat att hämta ut dem på de angivna tidpunkterna? Du får en ny chans:  Tisdag den 21 maj klockan 17:45 – 18:00.   Då taggen används mot displayen/läsaren vid dörren ska en 4-siffrig kod anges första gången sedan fungerar den som inpassering i samtliga portar mellan 07:00-22:00 och i den egna porten dygnet runt. Ytterligare info bl a om hur utfasningen sker av dagens system samt hur taggen används vid bokning av tvättstuga kommer i nästa informationsblad.

Stämman 2019-05-07

Årets stämma leddes som vanligt på ett bra sätt av vår tekniske förvaltare Johan Eklund. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Revisorer omvaldes och enda förändringen blev att Marianne Bengtsson hjälper Lisen Brorsen i valberedeningen framöver.

På stämman redovisades 2018 års resultat genom att jämföra utfallet, såväl resultat som balansräkning, med Brf föreningarna runt oss och alla inser att vi har en mycket stark ekonomi och väl rustade att även framöver kunna hålla nere avgifterna. Med anledning av detta tog stämman också beslutet att tillstyrka styrelsens förslag om nya portar i samtliga entréer i likhet med de som nu har installerats i portarna 11A och 17A.