Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 är nu underskriven av revisor och styrelse och kommer att behandlas på stämman den 8 maj.

Vi kan glädjas åt ett mycket framgångsrikt år och en positiv och stark ekonomisk utveckling för vår förening. Årsredovisningens form är lagstyrd, men kan vara svår att tolka och förstå för en Brf förening. Vi har därför under flik Ekonomi lyft fram några tal som är oerhört viktiga för en bostadsförening. Under Ekonomi-fliken hittar ni också den formella årsredovisningen.