Föreningsstämma 8 maj 2018

Föreningen hade sin stämma den 8 maj. 15 röstberättigade medlemmar deltog. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som varit och några nya ledamöter valdes in i styrelsen. Se flik ”Om Skogskarlen – Styrelse”.  Önskar du få del av protokollet från stämman så finns det tillgängligt hos styrelseledamöterna.