Bättre ytavrinning

Bättre ytavrinning har gjorts vid gaveln vid 33:an för att undvika vatteninströmning i källaren.