Brandskyddet – forts…

Alla lägenheter har fått en brandfilt. Vi hoppas att den nu är upphängd på något lämpligt ställe där du lätt når den. Är du osäker på hur du använder den kan vi tipsa om www.dinsakerhet.se/brand som har en informationsfilm om brandfilt och brandskydd.
och hur var det…. Kollade du om din brandvarnare funkar?