Montering av byggnadsställningar port 7 – 21

Byggnadsställningar är monterade för hälften av balkongerna, port 7-21. Fortsatt arbete med montering av resterande ställningar kommer att ske tisdagen 23/8 eller onsdagen 24/8.