Lediga källarutrymmen

Källarutrymmen som tidigare hade stenmangel är nu fria och diskussioner pågår hur dessa utrymmen kan komma till bästa nytta för Brf-föreningens medlemmar. Önskemål finns om en lokal för träning och träningsutrustning, yogarum, snickarrum, gästrum osv. som kan komma medlemmarna till del. En del utrymmen skulle också kunna anpassas till lägenheter och ge nytt kapital till föreningen.
Kom gärna med konkreta förslag och synpunkter till oss som sitter i styrelsen.