Prestandaproblemet med bredband via ComHem

ComHem hälsar att våra prestandaproblem är planerade att åtgärdas under september månad. De är väl informerade om vårt missnöje och hälsar att vi inte behöver ringa in och felanmäla mer. När problemet är åtgärdat summerar de kompensationen, (30 % från december 2014 och framåt) och krediterar summan.