Rapport från byggmötet 10 december

Med jämna mellanrum, under fönsterrenoveringsprojektet, träffas representanter från Fog & Fönster, konsulterande Projektledare från Byggfab samt styrelserepresentanterna, Anna Sofi, Alexander och Ingmar till byggmöte.
På dessa möten går vi genom tidplanen, kvalitet på arbete och genomförande samt frågeställningar som dykt upp.
Läs mer om senaste byggmötet här.