månadsarkiv: november 2014

Natur- och miljökväll 3/12 kl. 18.30

Tycker du det är viktigt hur vi förvaltar och vårdar vår natur?
Vi träffas i vår föreningslokal onsdagen 3 dec kl. 18.30 för att diskutera vad vi kan utveckla och förbättra inom vår förening. Vi bjuder på adventsfika!

VÄLKOMMEN!

 

Trädfällning

Vi har låtit fälla en av de stora tallarna vid parkeringsplatserna uppe vid vändplanen, då denna tall sedan länge gått mycket hårt åt de bilar som är parkerade i närheten av där den stod. Vissa tveksamheter rådde innan beslutet fattades, men nu i efterhand tycker vi med att det känns lyckat, att gården blev mycket ljusare och det utan att naturkänslan på gården har påverkats till det sämre.

Ekonomi kv 3

Tack vare positiv utveckling av våra driftskostnader, höjda avgifter, begränsat med skador och reperationsarbete som ännu inte kommit igång så har vi en positiv utveckling av vårt resultat. Vi har också skrivit om våra lån som på helårsbasis ger oss 150 tkr i mindre räntekostnader. I fjol hade vi efter kv3 ett resultat på -715 tkr. I år med motsvarande uppställning har vi ett resultat på -75 tkr. I år införs dock nya redovisningstekniska regler vilket gör att vi bokslutsmässigt måste göra avskrivningar på vårt fastighetsinnehav. Detta kommer att påverka det officiella resultatet.

Värmekostnader

En av våra största driftskostnader är fjärrvärmen. Kostnaden har hittills i år utvecklats positivt i så motto att den har varit lägre än tidigare år. I diagrammet visar vi på kostnaden per månad.

Kostnaden för årets 9 första månader är ca 100 tkr respektive 60 tkr lägre i år jämfört med 2012 och 2013.
Tillsammans kan vi behålla denna utveckling året ut. Detta sker genom att spara på värme, vädra effektivt och sätta ner värmen då vi reser bort!