Avgiftshöjning 3 %

På stämman presenterade vi förutom årsredovisningen för 2014 års även budget för 2015. Denna budget hamnar på ett noll-resultat om vi höjer avgiften med 3 %, behåller samma begränsade underhålls­kostnad och inte beaktar de nya avskrivningsreglerna. Det betyder att finansieringen av fönsterrenovering inte ryms i budgeten utan måste finaniseras på annat sätt.

Höjningen sker fr o m 1 augusti. Inom kort kommer ni att få avierna för kvartal 3 där det framgår vilken höjning det blir i kronor. Det är styrelsen som har ansvaret och som fattar beslut om avgiften, även om vi tidigare år tagit dessa beslut på stämman.