Fönsterrenoveringsarbetet påbörjas

Den 24 juni kommer provrenovering att göras av Fog & Fönster i trappuppgång och en lägenhet i port 17. Vi återkommer med information om när det blir allmän visning av denna renovering.
Fog & Fönster har börjat planlägga arbetet inför hösten och bestämt att de börjar med de ”små” husen. För att arbetet ska komma igång direkt efter sommaren behöver de redan nu göra exakta mätningar för att kunna beställa fönsterbågar.
Fog & Fönster önskar därför tillträde till lägenheterna i portarna 23, 25, 27, 29, 31 och 33 onsdagen den 24/6 kl 9.30 – 16.00. Om ni ej kan vara hemma går det bra att lämna nyckeln i tuben i din dörr. Var vänliga och plocka undan från era fönsterbänkar. Mätningen tar ca 20 – 30 minuter per lägenhet.
Om du har frågor går det bra att kontakta Patrik Nyström på Fog & Fönster, telefon 070-761 32 09 eller patrik@fogen.se
Efter avslutad mätning får du tillbaka din nyckel i tuben.