Nya stadgar

Ett av de allra viktigaste dokumenten som finns i vår bostadsrättsförening är stadgarna. På kommande årsstämma kommer vi att fatta beslut om nya stadgar. Våra nya stadgar är framtagna och anpassade av T&T förvaltning för att passa vår förening. Förslaget på nya stadgar finns att läsa här och är den uppdaterade version som vi kommer att behandla på stämman.

De nya stadgarna ger oss bland annat möjlighet att:

  • debitera ut kostnader för internet eller andra gruppgemensamma omkostnader
  • debitera ut de omkostnader föreningen har avseende andrahandsuthyrningen på uthyraren
  • inte behöva anpassa årsavgiften så att de nya kalkylmässiga avskrivningarna på fastigheterna täcks via avgiftsuttaget
  • välja in extern styrelseledamot om problem uppstår med bemanning eller kompetens
  • välja styrelseledamöter för 2-årigt uppdrag (mer än 1 år i taget)

En stadgeändring måste tas på två stämmor för att bli godkänd och gällande. Därför kommer det att kallas till extra stämma alternativt att vi väntar till nästa årsstämma.