Vårstädning söndagen den 26:e april kl. 10-15

Välkomna på vårstädning! Vi träffas som vanligt på gården (alternativt i föreningslokalen vid regn). En kort information kommer att hållas för att uppdatera er runt fönsterrenovering samt rapport från brandskyddsrunda.

Därefter fördelas arbetsuppgifter, och bland dessa finns:
Städning i gemensamma utrymmen och i källargångarna
Städning på baksidan av huset mot skogsdungen
Olja staket vid övre lekplats
Bord och bänkar vid respektive lekplats rengörs
Flytta kantstenar till lämplig plats
Korvgrillning

Precis som tidigare år så kommer det under helgen finnas containers uppställda på vändplanen. Dessa kommer endast att vara öppna under söndagen. Det är mycket viktigt att det vi kastar sorteras rätt, för att hålla nere kostnaderna för vår förening, så FÖLJ ANVISNINGARNA! Och är ni osäkra fråga någon i styrelsen! Det kommer även att finnas ett släp för elartiklar, färg och andra kemikalier och annat sådant som inte får kastas i containern, detta körs till återvinningscentralen direkt. Vi kommer också att ordna en ”station” där bra saker kan ställas som kan få en ”andra chans” hos ny ägare.

För att kunna nyttja våra gemensamma utrymmen på bästa sätt så kommer vi vid städdagen den 26:e april göra en cykel- och barnvagnsröjning. Alla cyklar och vagnar som används vill vi att ni märker upp innanden 22:e april (gäller både inom- och utomhus). Märk upp med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Det som inte märkts upp kommer att förvaras i låst utrymme och finnas där till nästa städdag då de kommer att kastas/avyttras (dessa föremål kommer även låsen att klippas upp på). Om någon mot förmodan missat att märka sin tillhörighet har ni härmed chans att rädda dem.

Observera att cykelrum endast är avsett för fungerande cyklar och barnvagnsutrymme endast för fungerande barnvagnar. Övriga föremål som finns i dessa rum på städdagen kommer att slängas.