Problem med bredbandsuppkopplingen?

En del av våra medlemmar har under en tid upplevt problem med sin bredbandsuppkoppling framförallt under kvällstid med låga hastigheter. Tekniker på ComHem har konstaterat att det finns problem med uppkopplingen men att det inte har något med vår egen utrustning att göra.
Det finns nämligen en belastningsproblematik för vårt område och ComHem vet inte när den kan åtgärdas. Denna typ av problem annonseras inte som kända störningar på ComHems hemsida men kan vara bra att känna till för dig som bor i föreningen.