Ökad återvinning!

Styrelsen har tagit beslut att byta ut några av dagens sopkärl till återvinningskärl för plast, metall och wellpapp. Detta kommer att ske på de stora ”stationerna” då det endast är där det finns tillräckligt med plats och för att också hålla nere hämtningskostnaderna.
Håll uppsikt när de nya kärlen är på plats!