Lokalförädlings projektet

De aktuella lokalerna – källarutrymmena under port 25 och 33 har visats för ett antal intressenter. 2 bud har hittills kommit in. Styrelsen håller på att utvärdera dessa, samtidigt som undersökning pågår kring vilka lösningar som krävs om vi ska förädla utrymmena i egen regi.
Johan Eklund ihop med styrelsens ordförande fick på senaste styrelsemötet uppdraget att belysa ekonomiska aspekterna på olika alternativ.