Trädvård

Vi har mycket lummigt och grönt kring våra hus men en del träd håller på att bli för stora och kan på sikt orsaka skador på våra fastigheter. Styrelsen har därför engagerat en arborist som redan har gjort en första genomgång av vårt trädbestånd. En utförlig beskrivning och offert inväntas. Det kommer troligen att bli aktuellt med en del fällningar av större träd på baksidan, delbeskärningar av andra träd för bättre ljusinsläpp och borttagning av torra grenar som kan orsaka skada. Enligt arboristen finns det dock ingen akut fara någonstans.