månadsarkiv: september 2016

Uppfräschad föreningslokal

Har du tittat in i vår uppfräschade föreningslokal?
Om inte – titta gärna in där före något av våra styrelsemöten eller be Per eller någon annan av oss i styrelsen om en liten visning! Vi planerar också att ha öppet där på höstens städdag.
Det inre rummet erbjuder nu också övernattningsmöjligheter!
Bokning, såväl för fest som övernattning, görs till Per Österlund.

Framtidens bredband

Tycker du det är viktigt vilken bredbandslösning vi har på sikt? Du kanske t o m har kunskap som kan komma alla till del. Intresserade får gärna vända sig till Jörgen Solberg – port 13 – som lovat bistå och bereda frågan för styrelsen.

Förvaringslådor för leksaker vid lekplatserna & nya fina lappar på våra sopkärl!

För vår gemensamma trevnad uppskattar styrelsen initiativ som väcks av boende. En del förslag kan verkställas snabbt medan andra kan ta lite längre tid eller blir för svåra att genomföra.
Som ni sett så har det kommit upp nya fina lappar på våra sopkärl. Tack Marianne för påpekandet.
Snart kommer det också att finnas förvaringslådor för leksaker vid lekplatserna. Alexandra P (port 29) har väckt detta förslag och har också lovat att tillhanda kod till de som vill förvara saker där.

Trädvård

Vi har mycket lummigt och grönt kring våra hus men en del träd håller på att bli för stora och kan på sikt orsaka skador på våra fastigheter. Styrelsen har därför engagerat en arborist som redan har gjort en första genomgång av vårt trädbestånd. En utförlig beskrivning och offert inväntas. Det kommer troligen att bli aktuellt med en del fällningar av större träd på baksidan, delbeskärningar av andra träd för bättre ljusinsläpp och borttagning av torra grenar som kan orsaka skada. Enligt arboristen finns det dock ingen akut fara någonstans.

Lokalförädlings projektet

De aktuella lokalerna – källarutrymmena under port 25 och 33 har visats för ett antal intressenter. 2 bud har hittills kommit in. Styrelsen håller på att utvärdera dessa, samtidigt som undersökning pågår kring vilka lösningar som krävs om vi ska förädla utrymmena i egen regi.
Johan Eklund ihop med styrelsens ordförande fick på senaste styrelsemötet uppdraget att belysa ekonomiska aspekterna på olika alternativ.

Ökad återvinning!

Styrelsen har tagit beslut att byta ut några av dagens sopkärl till återvinningskärl för plast, metall och wellpapp. Detta kommer att ske på de stora ”stationerna” då det endast är där det finns tillräckligt med plats och för att också hålla nere hämtningskostnaderna.
Håll uppsikt när de nya kärlen är på plats!

Rapport från balkongprojektets byggmöte 2016-09-16

Som alla ser är arbetet i full gång med våra balkongrenoveringar. Sista dagarna har formsättningsarbetet påbörjat, några dagar före planerat. Detta på grund av att entreprenören inte har haft tillgång till byggnadsställningar. Under nästa vecka ska dock alla portar 7-21 har fått byggnadsställningar och då fortsätter också delar av det bilningarbetet som hör till etapp 1. Vid detta arbete kommer också kvarvarande fönster att plastas in. Läs mer under pågående projekt:   Balkongrenovering.