God Jul !

Styrelsen i föreningen har som tradition att önska God Jul med en liten praktisk sak som kan vara till nytta för boende i vår bostadsrättsförening. Tidigare år har det varit brandfiltar, yttertermometrar, timers och andra säkerhetsdetaljer. I år blev det en grön tratt. Syftet med denna tratt är att man skruvar den på en Pet-flaska och när man får fett över i sin matlagning så tar man fram flaskan och fyller på med överblivet fett. På detta sätt slipper vi att utsätta avloppssystemet för igensättningar och våra avloppssystem får en längre livslängd. Pet-flaskan lämnas till återvinningen, antingen på ÅVC-stationer eller vid våra städdagar inom föreningen. GOD JUL tillönskas ni alla från Styrelsen i Brf Skogskarlen.

Nya entré portar

 Helt enligt plan är nu alla våra gamla portar utbytta mot nya fina ekdörrar. Under kommande vecka kommer kompletterande fogningar att göras vid trösklarna. Översyn och finjustering av dörrstängarna kommer också att ske efter några veckors användning. Vi ber er att vara försiktiga och rädda om dörrarna. Speciellt då ni transporterar större saker, möbler eller cyklar genom entréerna eller källardörrarna. I styrelsen får vi också diskutera smart lösning för att vid sådana tillfällen kunna ställa upp dörrarna. Men precis som tidigare – dörrarna ska vara låsta då ingen inpassering sker.

Tomträtt och budget

Föreningen äger inte marken som vår fastighet står på utan vi hyr den av Stockholm stad genom s k tomträtt. Vårt tomträttsavtal, som är 10-årigt, går fr o m 2021-01-01 in i en ny period vilket innebär kraftigt höjda avgifter. Idag har vi en årlig avgift på 367 tkr. Nya avtalet ger oss en successiv höjning av avgiften under 5 års tid till en årskostnad på 822 tkr. Höjningen motsvarar 12% av våra debiterade avgifter.

På veckans styrelsemöte togs beslut om 2020 års budget. Budgeten, med 1,1 Mkr i underhållskostnader, slutar på ett redovisat resultat på minus 765 tkr. Men om vi räknar bort avskrivningarna så har vi ett positivt likviditetsresultat på 740 tkr. Vår ekonomiska förvaltare föreslår oförändrade avgifter för bostadsrätterna för 2020 vilket också blev styrelsens beslut.

Rapport från senaste byggmöte och styrelsemöte.

Under senaste månaden så har arbetet med lokalförädlingen i källarplanet i port 15-17 gått på lågvarv. Nu kommer dock en period då lägenheterna ska färdigställas. Lägenheterna målas, kaklas och köken installeras. Målsättningen är att allt ska vara klart till jul. Korridoren utanför tvättstugorna kommer också att få en upprustning och för att detta ska vara möjligt så kommer tvättstugan, i port 17, att vara stängd vecka 49 (2-8 december)

Nya entrédörrar är beställda och kommer att installeras under vecka 48-49. (25 nov – 5 dec). Våra inpasseringstaggar ska fungera i dessa på samma sätt som inpassering sker idag.

I styrelsen har vi tagit beslut om att upphandla en förstudie och översyn av eldragningar, installationer utomhus och elkapaciteten i föreningen och i våra lägenheter.

Fredagen den 29 november har vi bestämt att vi ska sätta ljus i våra granar och resa dem. Vi hoppas att många vill hjälpa till med detta och så bjuder vi på lite glögg med tilltugg.

Städdag 29 september

Höstens städdag blir den 29 september. Vi samlas på gården kl 10 för sedvanlig information och sedan delar vi upp dagens arbete. I år, då Susanne – vår vicevärd – har skött gården så fint så blir det kanske inte så mycket att göra i rabatterna på gården. Däremot så hoppas vi att vi kan få ordning på baksidan. Ta ner sly, städa och göra fint. Efter arbetet samlas vi vid grillen och äter något vi grillat och har trevligt ihop. VÄLKOMNA !

Inpassering via Tagg

Det sista steget i omläggning till nytt skalskydd har nu gjorts genom att inpassering nu måste ske via utdelade taggar. Har man inte tagg kan man dagtid anropa de boende genom porttelefonerna. Får man sådana samtal uppges idag att samtalet, i vissa fall, kommer från felaktig port.

Dagtid/kvällstid fram till 22:30 fungerar utdelad tagg till alla portar men efter 22:30 är det endast till den egna porten som taggen ger tillträde till. Ev frågor: Kontakta i första hand Birgitta och Anna Sofi i styrelsen.

Bokningssystem för tvättstugorna

I informationsbladet som förhoppningsvis delas ut i slutet av veckan skriver vi om vad som gäller kring bokning av tvättstuga. Fram till 1 juni så är det gamla systemet, dvs med notering på uppsatta lappar vid tvättstugorna framför stugorna i port 15/17 och för 23/25 de gamla rutinerna, som gäller

Inpassering via Tagg – ny chans att hämta ut tagg

Nu har taggarna till vår nya inpasseringslösning kommit. Har du missat att hämta ut dem på de angivna tidpunkterna? Du får en ny chans:  Tisdag den 21 maj klockan 17:45 – 18:00.   Då taggen används mot displayen/läsaren vid dörren ska en 4-siffrig kod anges första gången sedan fungerar den som inpassering i samtliga portar mellan 07:00-22:00 och i den egna porten dygnet runt. Ytterligare info bl a om hur utfasningen sker av dagens system samt hur taggen används vid bokning av tvättstuga kommer i nästa informationsblad.

Stämman 2019-05-07

Årets stämma leddes som vanligt på ett bra sätt av vår tekniske förvaltare Johan Eklund. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Revisorer omvaldes och enda förändringen blev att Marianne Bengtsson hjälper Lisen Brorsen i valberedeningen framöver.

På stämman redovisades 2018 års resultat genom att jämföra utfallet, såväl resultat som balansräkning, med Brf föreningarna runt oss och alla inser att vi har en mycket stark ekonomi och väl rustade att även framöver kunna hålla nere avgifterna. Med anledning av detta tog stämman också beslutet att tillstyrka styrelsens förslag om nya portar i samtliga entréer i likhet med de som nu har installerats i portarna 11A och 17A.

Bokslut 2018 klart

Årsredovisningen är nu framme och underskriven av revisor och kommer att formellt antas under stämman den 7 maj. Läs gärna denna. Vi kan glädjas åt ett starkt bokslut och förutsättningar finns att vi även framöver ska ha en god utveckling. Läs mer under fliken ”Om Skogskarlen” – ”Ekonomi” där resultatet också är kommenterat.    Och du som medlem: Vi ses på stämman den 7 maj i vår föreningslokal kl 19:00. Kallelse med agenda och förslag från styrelse är utdelad till alla medlemmar.