Kategoriarkiv: nyhet

Elprisstöd

För privatpersoner med egna el-abonnemang så påbörjas utbetalningarna av stödet i dagarna. För oss som bostadsrättsförening med IMD (Individuell mätning och debitering) så hamnar vi under regelverket för företag. Vi är utlovade samma stöd men vi vet ännu inte när vi erhåller detta.

När vi får ersättningen så kommer det att tillgodoräknas respektive lägenhet efter förbrukning. För varje förbrukad kWh under tiden  1 okt 2021 – 30 sep 2022 kommer de lägenhetsinnehavare som fortfarande var innehavare av sin lägenhet  den 17 november 2022, att få ersättning med 50 öre/kWh. Beloppet avräknas på en kommande debitering.

God Jul o Gott Nytt År

Vi tillönskar varandra en riktigt God Jul och hoppas på ett gott nytt 2023 tillsammans.

Protokoll från extrastämman finns nu tillgängligt i Simplekos arkiv. (Inloggningsinformation finns på senaste avin)

Avgiftshöjningar

I massmedia informeras det om stora avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar. Höjningarna i vår förening kommer dock att bli begränsade och detta därför att:

  • Vi har en låg skuldsättning. Föreningens lån begränsas till 1523 kr kvm/bostadsyta
  • De lån vi har är mestadels bundna och har i nuläget en genomsnittlig räntekostnad på 0,89 %
  • Vi har sett över elförbrukningen och under senaste året investerat i nya energieffektiva belysningar såväl ute som inne.
  • Vi ligger i fas med avgifterna då vi tidigare år höjt avgiften i takt med kostnadsökningarna.

Budgetarbetet för kommande år påbörjas inom kort med målsättning att avgiftshöjningarna även kommande år ska motsvara våra kostnadsökningar. Förhoppningsvis ska de inte överstiga 5%.

Sommar, sommar, sommar

Nu får vi chans att vara ute, nyttja våra grillplatser eller fikabord, umgås vid lekplatser m m. För att det ska vara trevlig så är det viktigt att vi hjälps åt att hålla snyggt och rent när vi lämnar platserna. Vi har ingen avlönad fastighetsskötare utan vi måste alla hjälpas åt att plocka upp efter oss själv och andra. Detta gäller också leksakerna som lätt får fötter och som sprids ut över gräsmattorna. Detta blir ett problem när Bergfast kommer med sina gräsklippare.

Med hopp om en trevlig sommar tillsammans!

Välkomna till föreningsstämma 4 maj

Årsredovisningen för 2021 som ska behandlas på stämman är nu behandlad av revisorer och styrelse. Den finns att hämta här på hemsidan. Se under ikonen ”Om Skogskarlen” och valet ”Ekonomi”.   Valberedningens förslag på styrelse och styrelsens svar på motioner och egna förslag finns sparade i Simplekos dokumentarkiv. (inloggningsuppgifter finns på senaste faktura) . Stämman äger rum i vår föreningslokal kl 19. Fika serveras! Välkommen!

Städdag den 24 april

Vårens städdag blir i år den 24 april. Ni som har varit med tidigare vet upplägget. Vi hoppas ni kommer som vanligt och ni som är nya – välkomna med och hjälpa till att ställa iordning och träffa dina grannar på gården! Samling kl 10 på gården för information och fördelning av uppgifter!

Den 4 maj är det sedan årsstämma – kallelse kommer inom kort att delas ut i brevlådorna!

Våra skyddsrum

Med anledning av den oro som finns så föds också frågor och funderingar på vilka skydd vi har. I vår förening finns det 5 stycken skyddsrum. 2 st i långhuset, nedre plan i port 7 och i port 19, samt i nedre plan i de övriga husen.

Skyddsrummen har viss lagskriven utrustning. Skyddsrummen besiktigades under hösten 2019 och vi fick ett godkännande att de uppfyllde gällande norm 2020-02-20.

Gott Nytt År

Styrelsen önskar ett Gott Nytt År 2022 !  

Vi hoppas att elpriset sjunker – kommande debitering som avser förbrukningen 15 nov  – 14 dec visar dock på  ny ”toppnotering”.

Avgiftshöjningen på 2% som vi tagit beslut på kom inte med i januaridebiteringen så som förvaltningen trodde och vi har därför justerat beslutet att höjningen träder ikraft först fr o m  1 februari – för att slippa retroaktiva påslag.